Net Bugünkü Değer Hesaplama

Bir nakit akışını paranın maliyeti ile indirgeyerek bugünkü değerini hesaplamak için istenen bilgileri aşağıdaki hesaplama aracına giriniz ve hesapla butonuna basınız.

Geçmişteki Bir Türk Lirası Cinsi Tutara Karşılık Gelen Bugünkü TL Değerini Hesaplayabileceğiniz Parasal Değer Hesaplama Aracı İçin Buraya Tıklayın

Sayfanın devamında bu konu hakkında merak edilen soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.
Net Bugünkü Değer Hesaplama Aracı
* Doldurulması zorunlu alanlar.
NOT: Nakit çıkışları için girdiğiniz tutarların başına - (eksi) işareti ekleyebilirsiniz. Nakit girişleri için + (artı) işareti kullanmanıza gerek yoktur. Dönemsel faiz oranı (iskonto oranı) alanına nakit akışındaki her bir dönem için paranın ortalama maliyetini giriniz. Örneğin yıllık faiz oranı %10 ise ve nakit akışındaki her dönem arasında 1 yıl varsa dönemsel faiz oranı alanına 10 değerini giriniz. Ya da aylık faiz oranı %1 ise ve her dönem arasında 1 aylık süre varsa dönemsel faiz oranı alanına 1 değerini giriniz.
  1. Örn. 14,75
  2. TL
    (Örn. 12640,25 veya -12640,25)

İlgili Hesaplamalar

Net bugünkü değer nedir?

Finansın en önemli kavramlarından biri olan net bugünkü değerin diğer bir adı da net şimdiki değerdir. İngilizcedeki karşılığı ise "Net Present Value" ya da kısaca NPV'dir. Özellikle yatırım kararları alınırken oldukça sık kullanılmaktadır.

Net bugünkü değere bakılarak yatırım kararı nasıl verilir?

Gelecekteki nakit akışının bugünkü değeri ile bugün yapılacak yatırımın maliyeti karşılaştırılarak yatırım kararı verilebilir. Eğer gelecekteki nakit akışının bugünkü değeri, bugün yapılacak yatırımın maliyetinden daha fazla ise bu durumda beklentiler gerçekleşirse ilgili yaıtırımın kârlı bir yatırım olacağı anlaşılmaktadır. Tam tersi durumda yani yatırım maliyetinin gelecekteki nakit akışının bugünkü değerinden daha fazla olması durumunda ise ilgili yatırımın zarar eden bir yatırım olduğu kolayca tespit edilebilmektedir.

Net bugünkü değer (NBD) nasıl hesaplanır?

Net bugünkü değer yöntemi, paranın zaman değerini hesaba katarak gelecekteki nakit akışlarının belirli bir iskonto oranı ile bugüne indirgenmesidir. Her bir dönemdeki nakit akışı için aşağıdaki formül kullanılarak öncelikle her bir nakit akışının değeri bugünkü değerine indirgenir. Ardından elde edilen bu indirgenmiş değerler toplanarak nakit akışının toplam net bugünkü değeri elde edilmiş olur.

İndirgenmiş Nakit Girişi veya Çıkışı = (Nakit Girişi veya Çıkışı) / (1 + Dönemsel Faiz Oranı)Dönem

İskonto oranı nasıl belirlenir?

Kullanılan dönemsel faiz oranının ne olacağına karar verilirken dikkat edilmesi gerken en önemli husus, ilgili kişi veya kurumun fırsat maliyetidir. Özetle, firmanın sermaye maliyeti iskonto oranı olarak kullanılmalıdır. Aksi takdirde, finansal açıdan yanlış kararlar alınması kaçınılmaz olabilmektedir.

Net bugünkü değer hesaplama aracını hangi amaçlar için kullanılabilir?

Hesaplama aracımız ev veya işyeri gibi kira getiren gayrimenkul yatırımları yaparken kullanılabilmektedir. Buna ek olarak borsadaki hisse senetlerinin gerçek değerlerini belirlemek için de net bugünkü değer hesaplama yöntemi kullanılabilmektedir. Kısacası nakit akışı yaratan her türlü yatırım kararlarında bu yöntemden ve hesaplama aracımızdan faydalanılabilmektedir.